Om oss

Nätverket Folk och Fred har bildats 19 april 2020 med följande grund:

Preliminära riktlinjer för Nätverket Folk och Fred

Nätverket Folk och Fred har som syfte att arrangera återkommande folkliga möten i Sälen i samband med mötet Folk och Försvar samt folkbildning och aktioner i frågor av brett gemensamt intresse.

Nätverkets möte Folk och Fred i Sälen har som plattform:

  • För freden, miljön och välfärden – stoppa den militära upprustningen!
  • Försvara alliansfriheten och stärk den civila beredskapen!
  • För fredskultur mot skapande av fiendebilder!
  • Fred på Jorden och Fred med Jorden!

Nätverket Folk och Fred är öppet för alla individer och organisationer som stödjer denna inriktning. Beslut fattas i konsensus på nätverksmöten som kan tillsätta arbetsgrupper för att genomföra beslut. Organisationer som vill vara observatörer och sympatisörer kan också delta på nätverksmöten men inte i beslut. Ekonomin sköts under den första fasen av en organisation med positiv syn på nätverket som ges vetorätt i ekonomiska frågor. Förslag till mer utförlig reglering av nätverket sker senare med förberedda förslag som skickas ut minst en månad i förväg och kan antas med kvalificerad 2/3 majoritet. På nätverksmöten har alla deltagande en röst.

Verksamhetsplan

De aktioner nätverket planerar som upptakt för att samla många bakom uppmaningen fred på Jorden och fred med Jorden är att stödja organisationsuppropet Skriv på FN:s konvention om kärnvapenförbud samt protestera mot militärövningen Aurora och säga nej till värdlandsavtalet med Nato för att försvara alliansfriheten 11 maj och 30 maj. Denna militärövning med inslag som har värdlandsavtalet som grund skulle ha genomförts i maj 2020 men ska p g a pandemin genomföras senare. Nätverket Folk och Fred vill bidra till att grunden redan nu läggs för kommande protester mot övningen. De paroller som nätverket för fram mot militärövningen är:

  • Stoppa militärövningen Aurora som för oss närmare Nato
  • Skriv på FN:s konvention om kärnvapenförbud
  • Riv upp värdlandsavtalet med Nato
  • Satsa på avspänning och civil beredskap
  • Resurserna till miljön och välfärden – stoppa militära upprustningen!

Nätverket betonar också en förnyelse av fredsfrågan genom att knyta an till miljö- och småbrukarrörelsens intressen. Namninsamlingarna Stöd freds och miljörörelsen! som riktar sig mot trakasserier av freds- och miljöröster samt Utan bönder ingen civil beredskap! sprids av nätverket. Frågan om den bristande civila beredskapen har oroat miljö-, småbrukar-, omställnings- och solidaritetsrörelsen länge. Frågan har nu blivit än mer angelägen när det visat sig att robotmissiler och andra militära vapen inte kan försvara oss mot virus. 

Du kan följa nätverket denna hemsida och på facebook.


Du kan stödja vårt arbete med konferensen Folk och Fred genom att lämna ett bidrag. Vill du samtidigt bli medlem får du inbjudan till våra Nätverksmöten där vi beslutar om kommande arbete. Kom ihåg att lämna ditt namn och din e-postadress i meddelandet

För att behålla vårt oberoende som folkrörelse tar vi inte emot pengar från staten eller från politiska partier.