PRESSMEDDELANDE 2021-01-11

Pressmeddelande från rikskonferensen Folk och Fred den 11 januari 2021

Folk och Fred har samlat en rikstäckande nätverkskonferens under två dagar kring temat Fred på Jorden – Fred med Jorden. På konferensen behandlas säkerhetspolitiken ur ett brett perspektiv, vilket utrikesministern lyfte behovet av i sitt inledningsanförande på Folk och Försvar.

Hon talade om Sveriges roll som ordförande i OSSE (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa) 2021 där både Ryssland och USA är medlemmar. Vi oroar oss för att hon inte nämnde hur Sverige kan bidra till OSSE:s fredsskapande arbete – utan tvärtom eldade på spänningen mellan Nato och Ryssland genom sitt ställningstagande för samarbete med den transatlantiska länken och utpekande av Ryssland som fiende.

Sverige bör utnyttja positionen som ordförandeland i OSSE för att bidra till minskade spänningar i världen. Vi föreslår att Sverige arbetar för utveckling av långsiktigt hållbar fred och en hållbar livsmiljö för människor och natur.

Sälen och deltagare från hela riket
Folk och Fred 11 januari 2021

Rekord i deltagande på webbinariet ”Nato, Nato överallt”

En torsdagskväll i början av december samlades över 70 deltagare för webbinariet ”Nato, Nato överallt” som berör hur närmandet till Nato ökar Sveriges sårbarhet. Under 2½ timme får vi lyssna till sju olika föredrag med stor spännvidd.

Nu ligger hela webbinariet ute på vår Youtubekanal och finns att se här: https://youtu.be/b46x7z4sgh0

Du som inte vill missa något, bli medlem här: https://folkochfred.wordpress.com/contact/

Webbinar ”Nato, Nato överallt” 2020.12.03

Närmandet till Nato ökar Sveriges sårbarhet

Under 2020 ser vi hur närmandet till Nato allt tydligare ökar riskerna för Sveriges och planetens sårbarhet.

Med detta webbinarium vill vi uppmärksamma konsekvenserna för detta närmande på en rad områden. Allt större delar av Sverige blir konkreta platser för Natos transportvägar fram till Östersjön och möjliga mål i händelse av en stormaktskonflikt. Utvecklingen av rymdstationen Esrange med dess särskilda roll för global satellitövervakning placerar Sverige alltmer centralt i västmakternas globala krigföring. Försvarsmakten integreras alltmer med västliga militära samarbetspartners operationsordning.
Det sker genom militärövningar byggda på avtal med Nato och med Natoländer bilateralt som USA samt försvarsmaktens nya allmänna rutiner. Även psykförsvaret som nu är på väg att förnyas i Sverige sker under allt starkare påverkan från Nato och tankesmedjor som står Nato nära som Atlantic Council.

Sveriges uppslutning bakom Natos syn på ett nytt kallt krig försvårar för avspänning och vår roll för att verka för konfliktlösning genom organisationer som OSSE. Sverige står inte längre upp för FN:s arbete för förbud av kärnvapen just när detta går in i ett avgörande skede.
På de orter som nu blir centrala för att säkra Natos transportvägar genom Sverige lovas nu anställningar medan den omställning som Sverige och planeten behöver står utan resurser på samma orter. Denna motsättning mellan satsning för att minska sårbarheten och rädda planeten eller delta i militär upprustning och nytt kallt krig är viktig att belysa.
Den ökning av militära budgeten med 40 procent som just är beslutad tar resurser från klimatomställning och en gemensam välfärd i hela landet.

Webbinariet är ett led i förberedelserna inför konferensen Folk och Fred runt om i Sverige i samband med helgen 9-10 januari 2021.

(Schema för webbinariet längre ner, under bilden)

WEBINAR ”Nato, Nato överallt” torsdag 3 december, kl 18 – ca 20:30.

Kl. 17:45  Insläpp för deltagare så att kommunikationen med hjälp av Zoom fungerar väl när webbinariet börjar.

Kl. 18:00  Introduktion – syftet med webbinariet och upplägget med 7 teman som vardera får 15 minuter. Efter korta inledningar om varje ämne finns plats för frågor. En halvtimme på slutet ger plats åt kommentarer och diskussion.

Kl. 18:10  Sollefteå – Omställning eller Natos transportväg?
Thorsten Laxvik, Edsele
Kl. 18.25  Falun och Nato – Hur ser folkrörelser i Falun på nya regementet och Nato?
PO Tellander och Helge Sonntag, Falun
Kl. 18:40  Folkförsvar för hela territoriet
Lars Gunnar Liljestrand,
Kl. 18:55  Militärövningar som för oss bort från alliansfriheten
Staffan Ekbom, Nej till Nato

Kl. 19:10  Paus

Kl. 19:15  Svenska rymdbasen Esranges roll för västmakternas krig
Agneta Norberg
Kl. 19:30  Försvarsmakten ändras enligt Natomodell
Lars Drake, Aktivister för fred
Kl. 19:45  Så anpassas psykförsvaret till Natos intressen
Tord Björk, Aktivister för fred

Kl. 20:00  Gemensam diskussion
Kl. 20:30  Avslutning

Anmälan: Skicka mejl till folkochfred@gmail.com

Pentagons ögon och öron i Norden.

Av Agneta Norberg, 2020
I styrelsen för Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space http://www.space4peace.org

Sverige och övriga nordiska landmassan har utvecklats till att bli en ofantlig strategisk plattform för USA/Natos krig mot Ryssland. Det handlar alltså inte enbart om de många stridsövningarna t.ex. Cold Response, Arctic Challenge Exercise, Aurora och den ofantliga stridsövningen Trident Juncture 2018 med 50 000 soldater, 130 stridsflyg, 70 stridsvagnar från 30 länder. Det handlar om de installationer som redan finns och som jag menar är en av förutsättningarna för USA/Natos krigföring i nordområdet.
2011 i januari inbjöds statsministrarna i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island men även de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen till London av premiärminister Cameron för att forma ett ”Mini-Nato”, som det informellt benämndes. Diskussionerna om detta utgick från Thorvald Stoltenbergs dokument, som gavs ut 2009. Thorvald Stoltenberg är far till nuvarande generalsekreteraren för NATO, Jens Stoltenberg, tidigare statsminister för Arbeiderpartiet i Norge. Senare samma år samlades denna skara statsministrar i Reykjavik på Island för att fortsätta diskussionerna om det nordiska samarbetet med Nato i norden. Även utrikesministrarna i de nordiska länderna inbjöds senare samma år till Oslo för överläggningar utifrån Thorvald Stoltenbergs dokument.
Att norra norden är strategiskt mycket viktigt för Nato blev ännu mera tydligt när krigsorganisationen förlade ett av sina möten på ögruppen Svalbard som är en officiellt demilitariserad zon, 2017. Att Svalbard skulle vara en demilitariserad zon, beslöts redan 1920, och undertecknades av Norge och Sovjetunionen och efterhand av över 50 länder.
Jag tänker här göra en översikt över de USA/Nato-installationer som finns i övriga nordiska länderna. Och jag inleder med Grönland som inte alltid räknas till Norden. Jag anser att det gör det eftersom Danmark är ansvarigt för Grönlands utrikespolitik.


Grönland – heter egentligen Kalaallit Nunaat.
Fram till så sent som 2009, var Grönland i praktiken en dansk koloni. USA såg det som oerhört viktigt att Grönlands utrikespolitik även i fortsättningen skulle vara i händerna på Nato-landet Danmark. USA hade oerhört viktiga militära installationer på Grönland. Ja, USA hade t.o.m placerat kärnvapen på denna stora ö. Idag är Grönland plattform för USAs strategiskt viktiga radaranläggningar på Thule-basen, nordvästra Grönland. Dessa radaranläggningar utgör en grundläggande komponent i USAs s.k. missilförsvar.


Island.
Island var med redan vid Natos bildande, 1949. USAs kärnvapenbas i Keflavik låg strategiskt till för bombning av Sovjetunionen. Enligt Richard Fieldhouses’ bok, Nuclear Battlefields, placerade USA ut 48 kärnvapenbomber på Keflavik. Basen stängdes efter murens fall och kärnvapnen fraktades bort. Idag diskuteras ifall Keflavik återigen ska bli en kärnvapenbas. Ska det åter bli ett av huvudkvarteren för USAs Atlantiska militärkommando och en startplatta för USAs olika typer av spionplan t.ex. AWACS (Air Borne Warning and Controlstations) alltså flygande kontroll- och avlyssningsstationer och SOSUS (Sound Surveillance Systems) och LORAN-C som innebär undervattenskablar för avlyssning av ryska ubåtar och fartyg. Det finns de som starkt misstänker att dessa installationer åter är i bruk idag och förbättras och byggs ut. Förutom detta är Island bas för flera av USAs radaranläggningar.


Norge.
Norge blev medlem i Nato 1949. Det som hände då liknar en kupp om man tar del av civilingenjören Kari Enholms bok, Bak Fasaden, 1987. Det var Arbeiderpartiet som hade makten när frågan om Nato-medlemskap diskuterades på landsmötet. Denna viktiga fråga fanns inte medtaget på dagordningen och debatten om Nato gick i ”lynetempo”, alltså i blixtens hastighet, enligt Kari Enholm. Bak fasaden handlar om hemlighållandet av USAs säkerhetspolitik i Norge. Beslutet blev att USA inte skulle få placera ut kärnvapen i fredstid på norsk mark. ”Avskräkning och beroligelse” var undertiteln i avtalet med USA. Norge utvecklades snabbt till ett osänkbart hangarfartyg för USAs olika typer av militära installationer, och för USAs krigföring mot dåvarande Sovjetunionen. Norska havet och kustområdet fick en stor strategisk betydelse för USAs kärnvapenbestyckade Polaris och Poseidon ubåtar. Idag patrullerar 2 av USAs 10 Trident-ubåtar i nordområdet och gömmer sig under isen i norra ishavet. Om en Trident avlossar hela sin last av kärnvapenmissiler kan hela norra halvklotet utraderas. Förutom detta har USA installerat COB-baser (Co-located Operation Bases) längs hela Norge, från Sola i söder, Rygge, Gardemoen, Flesland, Örlandet, Bardufoss, Andenes och Bodö. Där har USA placerar ut bränsle- och reservdelslager. Det är operationsbaser för samordnad krigföring och förhandslagring för USAs bombflygplan i en krigssituation. Idag har USA placerat ut soldater permanent i Nordnorge. Norge är plats för en ofantligt stor radaranläggning på yttersta spetsen av Nordnorge, endast 35 km från den ryska gränsen.
Major Einar Edvardssen hoppade av sin militära tjänstgöring i Bodö i norra Norge under 80-talet på grund av att USAs bombplan övade på att fälla kärnvapen i nordområdet. Han besökte Sverige och berättade hur rasande han blev. Han gick till pressen för att säga som det var. Han berättade, att han väntat i två timmar på radiostationen i Bodö för att bli intervjuad. Då kom en journalist ut till honom och meddelade att det inte kunde bli någon intervju. Det var inte massmedialt intressant.


Svalbard.
Rakt norrut från Norges fastland ligger ögruppen Svalbard som jag nämnt tidigare. Denna demilitariserade zon mellan Nato-landet Norge och Ryssland har undergått en dold förvandling på grund av att USA, med den norska regeringens godkännande, omvandlat ögruppen till en plattform för Svalsat som idag är plattform för ett stort antal radaranläggningar. USA använder satelliter i alla krig för underrättelseverksamhet, styrning av vapen, kommunikation och mycket annat. Journalisten, Bård Wormdal gav ut boken Satellittkrigen 2011. Där säger han bl.a: ”Norsk satellitverksamhet strider mot internationella traktater. USAs anläggningar på Svalbard (Svalsat) hade stor betydelse under USAs krig i Libyen. Detta strider mot Svalbardtraktaten.” För att visa på Svalsats stora betydelse för USAs krigföring runt om i världen förlade Nato ett av sina möten på Svalbard. Detta var självklart en oerhörd provokation mot Ryssland.


Esrange, Sverige.
Sverige har, i jämförelse med andra länder, en imponerande rymdteknologisk industri och spelar en central roll i ESA (European Space Agency) vars huvudkontor ligger i Darmstadt, Tyskland. I norra Sverige ligger Esrange (European Space and sounding rocket RANGE), världens största nedladdningsstation för data från satelliter, ett par mil utanför Kiruna. Idag kontrollerar Svenska Rymdbolaget 24 satelliter från denna station. Det betyder 92 satellitpassager var 24:e timme. Svenska Rymdbolaget har gjort ett avtal med US Corporation Universal Space Net. Det kallas Priora Net. Esrange som på samma sätt som ESA och Galileo presenterats som ett helt civilt projekt, har ett nära samarbete med det stora militära rymdcentret Vandenberg Air Force Base i Kalifornien, USA. Enligt Bruce Gagnon och Loring Wirbel, båda experter i rymdfrågor, är alla civila program en täckmantel för stora militära satellitprogram för spionage. När Bruce Gagnon var i Kiruna och föreläste var det en ung kvinna i publiken som efter att hon lyssnat på Bruce sa.”Nu förstår jag bättre vad det handlar om. Jag gjorde min prao när jag gick på rymdgymnasiet på Esrange förra året. När jag frågade varför de bara laddade ner bilder över Ryssland och skickade till USA fick jag inget bra svar.” Nyligen fick Esrange ett antal miljoner för fortsatt utbyggnad. Bl.a har uppskjutning av minisatelliter nämnts som ett av skälen för denna satsning. Jag misstänker starkt att det finns planer på att dessa minisatelliter ska sändas upp för att skada eller helt förstöra de ryska och kinesiska satelliterna. Ångströmlaboratorierna i Uppsala har konstruerat dessa satelliter och reste till Pentagon 2005 för att demonstrera dem. Svenska Rymdbolaget samarbetar globalt i rymdfrågor med USA, Sydkorea, Indien, Taiwan och Israel.


Galileo.
I december 2010 invigdes ”Galileo” i Kiruna. Det presenterades på webben så här i en utländsk tidning: ”Idag såg vi invigningen av en avlägsen plats i norr som ingår i det globala nätverket av markstationer. Galileo i Kiruna kommer att spela en oerhört viktig roll i kommunikationen med satelliter i det europeiska globala nätverkssystemet.” Officiellt beskrevs det som enbart en civil anläggning men från allra första början har det varit för militärt bruk. Galileo erbjuder PRS (Public Restricted Signals) för militärt bruk för att guida bomber och robotar mot målen. Men för att ”sälja” projektet till allmänheten sades det alltså vara enbart ett civilt projekt. Europa formar sitt eget militära navigationssystem för att slippa vara beroende av USAs GPS-system. Men USA har ställt stränga villkor som begränsar användningen. Galileo kommer att bli ett mycket viktigt redskap i framtida krig. Den andra liknande stationen ligger i Kourou i Franska Guyana, nära ekvatorn.


Cyberkrigföring.
Den svenska allmänheten blev bekant med NSA (National Security Agency, USA) genom Edward Snowden när han hoppade av sitt arbete och sökte asyl i Moskva. Han hade nämligen arbetat för NSA under många år. Han avslöjade för pressen att han arbetat med massavlyssning och spioneri. Han blev intervjuad av två svenska journalister i ett stort särtryck som Dagens Nyheter gav ut. Jag läste med stort intresse och mejlade därefter till de båda journalisterna och påpekade det märkliga i att de inte intervjuat en person som väl känner till Sveriges del i avlyssning . Något om Sveriges roll fanns nämligen inte med i intervjun. Jag frågade varför. Jag fick aldrig något svar på mitt mejl. Det finns dock en svensk som är kunnig, nämligen Mark Klamberg, som har skrivit en hel del om FRA (Försvarets RadioAnstalt) i Sverige, NSAs motsvarighet. Han hävdade att Sverige låg på tredje plats i världen när det gäller avlyssning. FRAs viktiga upgift är att avlyssna de ryska kablarna för vidarebefordran till NSA i Fort Meade, Maryland, USA.
En svensk delegation från FRA var 2013 inbjuden till NSA på ett tredagars hemligt möte i Fort Meade, USA. General Keith B. Alexander, NSAs verkställande direktör, välkomnade Ingvar Åkesson, chef för FRA och fem andra ur FRAs stab. Skälet till inbjudan var att diskutera Sveriges allt mer ökande betydelse för NSA. Men egentligen var detta inte något nytt. Trots den svenska neutraliteten hade Sverige byggt upp nära relationer med USA redan under 40-talet. Sverige hade varit djupt involverat i det kalla krigets spionage. Svenskarna var mycket populära inom NSAs ledning eftersom de var tekniskt mycket kunniga. Förutom installationerna på Lovön utanför Stockholm använde FRA den svenska ambassaden i Helsingfors för att avlyssna Sovjetunionens militära och diplomatiska kommunikationer. Utrustningen de använde sig av hade de fått av NSA. Svenskarna var även skickliga i att bryta diplomatiska koder hos flera länder. 2008 när Sverige hade en borgerlig regering med Carl Bildt i spetsen, fick FRA ännu mer makt. De fick då tillåtelse att suga upp alla kommunikationer som gick via fiberoptiska nätverket in och ut ur Sverige, inklusive e-post, textmeddelanden, telefonsamtal. 80% av de ryska kabelbaserade kommunikationerna går genom Sverige. Det är alltså helt lagligt för Sverige att följa det ryska kommunikationsflödet som går via kablar på havsbotten. FRA började dela informationen med NSA 2011. Dessa avlyssningsobjekt var högpriorieterade ryska mål, politiska och militära ledares kommunikationer m.m.
Edward Snowden sade i ett tal i EU parlamentet i mars 2014: ”När det gäller massavlyssning är skillnaden mellan FRA och NSA endast en fråga om hur mycket manskap och pengar som är inblandade.” Den svenska socialdemokratiska regeringen har medgett att Sverige genomför en offensiv cyberkrigföring och att det pågår ett intensivt samarbete mellan Sverige och USA. Det finns två viktiga satellitkommunikationscentraler i Sverige: Lerkil söder om Göteborg, och Lovön i Mälaren. Jag träffade Duncan Campbell, avlyssningsexpert vid BBC, som berättade att Lerkil söder om Göteborg, var en tredje part till ”The big Five” avlyssningsgiganterna: Australien, Kanada, Nya Zealand, Storbritannien och USA. Lerkil avlyssnar alltså, och utan auktoritet kopierar och analyserar, konfidentiella privata och affärskommunikationer som sänds via otaliga privata internationella telekommunikationssatelliter. Data som avlyssnas i Lerkil sänds till GCHQ i Storbritannien och NSA i USA, som en del av ”Sigint Exchange Agreement”.


Stratcom.
Den 1 september 2014 antog Nato det strategiska kommunikationscentret (Stratcom) som en militär enhet inom Nato. Detta centrum är baserat i Riga och har till uppgift att förbättra den strategiska kommunikationsförmågan inom Natoalliansen: Stratcom kommer att operera som ett centrum för debatt och expertis inom olika Stratcom-discipliner. När centret invigdes var John McCain senator i USA (han dog nyligen), inbjuden. De länder som är intresserade av att utnyttja detta center är Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Storbritannien, Italien, Nederländerna, Finland, USA och numera även Sverige.

= = = = =

Journalisten Britta Ring gjorde en kommentar i Flamman 18 januari 2017 som jag här avslutar mitt inlägg med: ”Försvarsminister Hultquist har anslutit MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap) till Natos propagandacentral Stratcom i Riga.”
Därmed är Natos/USAs propaganda rådande sanning i de officiella Sverige och MSB skickar medarbetare för utbildning till Fort Bragg, USA, som är USAs centrum för psykologisk krigföring.
”Sverige ska öka sin närvaro i Natos militära och civila strukturer som är relevanta för Sverige” säger regeringen. SVT besökte anläggningen i början av 2016 och hade inga invändningar. Inte en enda besvärande fråga … med stora svepande, obevisade påståenden, insinuationer och stämplingar av alla kritiker av NATOs/ Stratcoms verklighetsbild, som redskap för rysk propaganda, sätter de ramarna för vad som är tillåtet att uttala som sin åsikt i dagens svenska offentlighet.”

Idag kallas detta ”Putinism” – och Britta Ring påminner om att det liknar den McCartyism som vi minns med förfäran från 50-talet. Men skillnaden att idag har vi en helt annan mediesituation, en elektronisk datoriserad krigföring, som vi måste se och på alla sätt värja oss emot.

(C) Agneta Norberg, 2020

Webinar 2020.10.27 – Förintelsen/Holocaust (ENG)


THIS WEBINAR WAS RECORDED AND CAN BE WATCHED VIA YOUTUBE LINK AT THE END OF TEXT BELOW.

Holocaust and the Rewriting of History
Webinar Tuesday 27th of October 2020
17:0019:00 (Stockholm, Berlin and Prague time)

Program
17:00 Cultural start of the program: The Jewish partisan song
17:05 Introduction
17:10 The Double genocide theory – The struggle against antisemitism and the double genocide theory as a way to obfuscate the Holocaust. Dovid Katz, Vilnius and Defending History
17:30 Comments from people in both Eastern and Western Europe, discussion
18:00 Break
18:05 Introduction
18:10 House of European History and how EU and Sweden rewrites history – Tord Björk, Activists for Peace and Prague Spring network against right wing populism and extremism
18:30 Comments from people in both Eastern and Western Europe and preferably also from outside Europe, discussion
19:00 Closing ceremony

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=LpnTQMBD6Fo&t=26s

=50= FEMTIO =50=

På FN-dagen 25 oktober 2020 blir HONDURAS den 50:e nationen att ratificera FN:s deklaration om förbud mot kärnvapen och har därmed passerat det antal suveräna stater som behövs för att förbudet blir tvingande (=lag).

Förbudet träder i kraft 90 dagar efter att 50:e nationen ratificerat.

En dag värd att minnas: 22 januari 2021, dag 90, dagen då förbudet träder i kraft!

Grönt ljus för Kärnvapenförbudet = Grön färg på nationsnamnen.

49 – NU ÄR DET NÄRA!

Idag den 23 oktober ratificerade Jamaica och Nauru FN:s deklaration om förbud mot kärnvapen.
En enda nation till så är siffran uppe i 50.
Vågar vi hoppas på Sverige, eller kommer regeringen att krypa för USA och Nato och fegt hänvisa till ”värdlandsavtalet”?
Och vad händer efteråt, kommer USA fortsätta att transportera kärnvapen på svenskt territorium?
Så många frågor…

Spar ner detta meme och sprid, sprid, sprid!

47 (FYRTIOSJU)

När stillahavsnationen TUVALU den 15 oktober ratificerade FNs förbud mot kärnvapen som den 47:e suveräna staten fattas nu bara 3 (tre) innan det magiska antalet 50 uppnås och då förbudet blir att gälla för ALLA nationer.

Hinner Sverige skriva på så vi slipper skämmas över regeringens ”låt gå-mentalitet”?
Vårt Sverige som var initiativtagare till detta FN-förbud mot kärnvapen, ett initiativ som gjordes vid tiden innan vår riksdag under förljugna former lurades in i det riskfyllda ”försvarssamarbetet” med Nato, genom ”värdlandsavtalet”.
Detta värdlandsavtal som gör Sverige till ett mål vid eventuellt krig eftersom vår traditionstyngda neutralitet kastas åt sidan p.g.a. krypandet för USA. Samma USA som har befunnit sig i krig oavbrutet i 75 år (sedan 1945 då Andra världskriget tog slut).